Om os:

360 Brandrådgivning

360 Brandrådgivning er en rådgivende virksomhed med speciale i brandrådgivning til brandklasse 2, 3 & 4 og tredjepartskontrol.


Vi …

  • Vi er med i alle byggeriets faser lige fra det tidlige forløb, hvor vi er arkitektens og bygherrens sparringspartner, samt til afleveringsforretningen, hvor vi sikre at byggeriet er brandsikkerhedsmæssigt korrekt udført.

  • Vi tør udfordre kendte og præaccepterede løsninger og bringer vores ekspertise i spil for at sikre, at der vælges de helt rigtige løsninger til de konkrete byggerier.

  • Vi har erfaring med afleveringsforretninger og audits og deltager således både som uvildig og beskikket deltager ved overdragelsesforretninger.

+10 års erfaring

360 Brandrådgivning har erfaring med meget store og komplicerede byggesager og udføres i forbindelse med byggesager brandteknisk dimensionering hvor vi anvender b.al. CFD analyser og evakuerings analyser.

Vi arbejder primært ud fra Bygningsreglementerne med tilhørende eksempelsamlinger, vejledninger bilag, dertil arbejder vi også efter beredskabslovens bestemmelser i medfører af de forskellige tekniske forskrifter.

Desuden anvender vi ofte udenlandske standarder f.eks. NFPA som en del af ”inspirations kataloget” for af definere atypiske opgaver og finde et accepteret sikkerhedsniveau.

I hvert enkelte tilfælde anvender vi erfaringer fra sammenlignelige opgaver samt vi inddrager vores operative viden som indsatsleder.

Vi har mere end 10 års erfaring med brandsikring, såvel forbyggende som operativ.

360 perspektivet:

Med 360 Brandrådgivning som samarbejdspartner, sikres I en helhedsorienteret brandrådgivning til jeres byggeri — Det kalder vi 360 perspektivet

Hvem er Hans?

Hans E. P. Nyfjord

Hans E. P. Nyfjord har en baggrund som tømrer, bygningskonstruktør samt beredskabsstyrelsens uddannelse til Indsatsleder og Beredskabsinspektør samt MIB. stud.

Siden 2009 har jeg beskæftiget sig med brand og har opnået stor erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling både som myndighed og rådgiver.

Erfaringen spænder bredt fra tung industri med ATEX områder og komplekse anlæg – projektledelse af komplekse byggesager jfr. bygningsreglementet  og over til mere simple byggesager.

Igennem tiden har han gennemført mere end 800 brandtilsyn/ audits sagsbehandlet og udarbejdet flere end 400 byggesager samt deltaget i adskillige brande og hændelser som operativ indsatsleder.

Claus Nørsøller

Hvem er Nørsøller

Claus H. Nørsøller har en uddannelse som bygningskonstruktør. Har arbejdet 1 år ved arkitektfirma og 12 år med byggeledelse og bygningsdrift.  Han har arbejdet deltid inden for beredskab som brandmand og holdleder i 10 år og som deltid indsatsleder i 3 år. Bestået BGU (brandteknisk grunduddannelse) og BVU Brandteknisk videreuddannelse) og opstartet Masteruddannelse i Brandsikkerhed i 2020.

E-mail: chn@360brand.dk
Mobil: .: +45 535 11 360

360°
Hvem er Claus?

Claus Olsen

Claus Olsen har en uddannelse som akademiingeniør og snart 30 år i beredskabet.

Har arbejdet på fuld tid i et brandvæsen siden 2002.

Har gennemført brandtilsyn, og sagsbehandlet byggesager, og har i næsten 20 år været med til mange operative opgaver som indsatsleder.

E-mail: clo@360brand.dk
Mobil: +45 23 245 284

Nicolai Eggert

Hvem er Nicolai

Nicolai Eggert har en uddannelse som bygningskonstruktør i 2020.

I forbindelse med uddannelsen blev jeg hurtigt interesseret i arbejdet omkring brand, og jeg endte derfor også i praktik ved Beredskab Fyn.

I min tid ved Beredskabet har jeg arbejdet med at myndighedsbehandlet byggesager, været med til brandsyn og dialogmøder med Bygherre.

Min drøm for fremtiden er, at opnå endnu mere viden indenfor brand og en dag stå som certificeret brandrådgiver.

E-mail: neg@360brand.dk
Mobil:  +45 31 411 360

Helhedsorienteret brandrådgivning
til jeres byggeri

Adresse

Bygmestervej 23A
5750 Ringe

Kontakt os

hepn@360brand.dk
+45 53 899 360

Se mere